Mon-Sat: 08:00 - 17:30

Working hours

hacome.vn@gmail.com

Get a free quote

Call: 0944 632 639

Support 24/7

Văn phòng Việt Mỹ

Văn phòng Việt Mỹ

Thông tin dự án:

Tên dự án: Văn phòng Việt Mỹ

Đơn vị thi công: Cơ điện lạnh Haco

Thời gian thi công: 04/2021 – 05/2021

Thiết bị: Máy lạnh trung tâm VRV Daikin

Địa điểm: Đồng Nai

Đối tác

Daikin Việt Nam